Starfsemi skólans frá stofnun hans og helstu atriði í þróun skólans frá upphafi

Fyrr á öldum mun það hafa tíðkast á ýmsum „betri bæjum“ í sveitinni að heimiliskennari væri fenginn um stundarsakir til að segja börnum og unglingum til, auk hinnar almennu kristindómsfræðslu sem þá var aðallærdómurinn. Á fundi sem haldinn var í nýstofnuðu bindindisfélagi árið 1874 var samþykkt að stofna sérstakt félag „Menntunarfélag Mývetninga“ (síðar kallað Menntafélagið) til að hlúa að menntun og framförum ungmenna í hreppnum. Áhugi var mikill því 90 manns gengu strax í félagið eða hétu því stuðningi. Félagið stóð fyrir skólahaldi í fimm vetur eða til ársins 1881.

Kennt var samtals í 22 vikur og urðu nemendur alls um 60 talsins. Af ýmsum ástæðum dofnaði yfir skólahaldinu áður en yfir lauk en úrslitum réðu að líkindum kuldarnir miklu eftir 1880.

Árið 1883 var starfsemi félagsins breytt og farið var að kaupa erlendar bækur sem gengu á milli félagsmanna. Hélst svo fram yfir 1890 en þá afhenti félagið Lestrarfélagi Mývetninga bókakost sinn.

Eftir að Þinghúsið var reist á Skútustöðum árið 1897 var haldinn þar unglingaskóli flesta vetur um og eftir aldamótin 1900. Með setningu fræðslulaganna 1907 var stofnað til farskóla í sveitinni og næstu fjóra áratugina var hann til skiptis á ýmsum bæjum í sveitinni. Árið 1947 var komið á föstu skólahaldi, fyrst í Baldursheimi en næstu árin í Reykjahlíð. Þá var skólinn til nokkurra ára í prestshúsinu á Skútustöðum og frá 1955 í Skjólbrekku. Um áramótin 1962 til ´63 fluttist skólinn í nýtt sérbyggt skólahúsnæði sem valinn hafði verið staður á landamerkjum Álftagerðis og Skútustaða.

Í skólanum var starfrækt heimavist til ársins 1977 þegar daglegur akstur hófst með alla nemendur í sveitinni. Vegna vaxandi þéttbýlis í Reykjahlíð var farið að kenna yngstu nemendum þar árið 1970 og haustið 1993 var tekið þar í notkun nýtt skólahúsnæði. Í fyrstu var kennt á báðum stöðunum en árið 1996 fluttist skólinn alfarið í Reykjahlíð (Tekið úr Árbók Ferðafélags Íslands 2006).

Frá 1993 hefur Tónlistarskóli Mývatnssveitar starfað í sama húsnæði og nemendur sækja tónlistartíma á skólatíma, þegar því verður við komið.

Árið 1996 lagaðist aðstaða nemenda til íþróttaiðkunar þegar íþróttahús var byggt við sundlaugina.

Reykjahlíðarskóli varð skóli á grænni grein í október 2006 og steig skrefin sjö að því að fá Grænfánann sem er viðurkenning Landverndar fyrir vinnu að umhverfismálum í skólanum. Grænfáninn var afhentur formlega í fyrsta sinn vorið 2008.

Árið 2006 fór skólinn að starfa eftir Olweusaráætluninni. Í dag er starfað í anda stefnunnar.

Árið 2007 var nafni skólans breytt úr „Grunnskóli Skútustaðahrepps“ í „Reykjahlíðarskóli“.

Í október 2008 var sparkvöllur formlega tekinn í notkun við skólann.

Árið 2011 byrjaði Reykjahlíðarskóli í byrjendalæsi, sem er kennsluaðferð ætluð yngri börnum. Kennsluaðferðin hefur verið mótuð og þróuð við Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri. Eitt helsta markmið Byrjendalæsis er að börn nái góðum árangri í læsi sem allra fyrst á skólagöngu sinni.

Frá skólaárinu 2013 hefur Jákvæður agi verið á stefnuskrá Reykjahlíðarskóla og starfar hann í anda stefnunnar.

Í ársbyrjun 2014 hóf Reykjahlíðarskóli innleiðingu á  Heilsueflandi grunnskóla.

Haustið 2016 var reist viðbygging norðan við skólann og Leikskólinn Ylur flutti alla starfsemi sína í Reykjahlíðarskóla.

Haustið 2017 var hjólabraut sett upp við skólann.
Sumarið 2018 var ærslabelg komið upp við skólann.
Haustið 2019 kom strandblaksvöllur í nágrenni skólans.
Haustið 2021 var strýtu og sviði komið upp á útikennslusvæði skólans.

Í gegnum árin hefur verið lögð rík áhersla á dans, söng og leiklist í skólastarfinu.