Í Aðalnámskrá grunnskóla stendur að lýðræðis og mannréttindamenntun byggist á gagnrýninni
hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins. Slíkt nám gerir ráð fyrir samstarfi út fyrir veggi
skóla engu síður en samstarfi í skólanum. Þannig þarf að gera ráð fyrir virku samstarfi við
heimili barna og ungmenna og við æskulýðs- og íþróttastarf. Gera þarf ráð fyrir virku samstarfi
við grenndarsamfélag innan sveitarfélags eða hverfis en slíkt samstarf er einnig einn af
lykilþáttum sjálfbærni.

 

Samstarf heimilis og skóla

Samstarfsfundur með foreldrum 11. feb 2020

Glærur frá samstarfsfundinum